Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

   Fenghua City Electrical Motor Factory was (Ningbo Fenghua Hongma Motor Co., Ltd.) established in 1988 is a 100% Chinese electric-motors manufactory focused to supply electromotor and mechanical engineering products. In these two decades years, our factory has been dedicated to researching, developing, manufacturing and selling on all kinds of motors and servo motors and spare parts.